Java Arrays

Tanım;

  • Diziler üzerinde yaptığımız işlemleri kolaylaştıran metodları barındıran bir sınıfdır.
  • Projeye dahil etmek için import java.util.Arrays; kullanmalıyız.
  • Metodları static olduğu için Arrays sınıfının nesnesini oluşturmaya gerek yoktur.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.Arrays;

public class KodSozluk{

	public static void main(String[]args) {

		int dizi[] = {5,12,3,1,31,28,15,7,16,71};
		
		yazdir(dizi);
		
		Arrays.sort(dizi);     // sıralamak için metod oluşturmaya gerek kalmadan Arrays sınıfın hazır metodlarını kullanabiliriz.
		
		yazdir(dizi);
		
	
	}
	
	public static void yazdir(int dizi[]){
		
		for(int i=0;i<dizi.length;i++){
			System.out.print(dizi[i]+" ");
		}
		System.out.println();
	}
	
}


Çıkış;

5 12 3 1 31 28 15 7 16 71 
1 3 5 7 12 15 16 28 31 71 
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.