Java ArrayList.toArray()

Tanım;

ArrayList listesindeki öğeleri, aynı sırayla bir dizi(array) haline dönüştürür.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.ArrayList;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
   ArrayList<Integer> liste = new ArrayList<Integer>();
   
   liste.add(5);
   liste.add(12);
   liste.add(24);
   
   Object[] dizi = liste.toArray();  // diziye dönüştürdük.
   
   System.out.println(dizi[2]);
      
   }
	
}


Çıkış;

24