Java ArrayList.remove()

Tanım;

ArrayList litesinde parametre olarak gönderilen indeksteki verilen öğeyi listeden siler.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.ArrayList;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
   ArrayList<Integer> liste = new ArrayList<Integer>();
   
   liste.add(5);
   liste.add(12);
   liste.add(24);
   
   System.out.println(liste.toString());
   
   liste.remove(2);  // 2. indeksteki öğeyi sildik.
   
   System.out.println(liste.toString());
   
   }
	
}


Çıkış;

[5, 12, 24]  // orjinal liste
[5, 12]    // 2. indis sildikten sonraki hali