Java ArrayList.indexOf()

Tanım;

 • ArrayList listesinde , parametrede verilen nesnenin listedeki indeksini verir.
 • Nesne listede yoksa -1 değerini verir.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.ArrayList;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
   ArrayList<Integer> liste = new ArrayList<Integer>();
   
   liste.add(5);
   liste.add(12);
   liste.add(24);
   
   System.out.println(liste.toString());
   
   System.out.println("24 değerinin indisi = "+ liste.indexOf(24));
   
   System.out.println("25 değerinin indisi = "+ liste.indexOf(25));
     
   }
	
}


Çıkış;

[5, 12, 24]
24 değerinin indisi = 2
25 değerinin indisi = -1
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.