Java ArrayList.get()

Tanım;

ArrayList listesindeki parametre olarak gönderilen indeksteki belirtilen öğeyi değerini döndürür.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.ArrayList;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
   ArrayList<Integer> liste = new ArrayList<Integer>();
   
   liste.add(5);
   liste.add(12);
   liste.add(24);
   
   System.out.println(liste.toString());
   
   System.out.println("2. indisteki değer = "+ liste.get(2));
     
   }
	
}


Çıkış;

[5, 12, 24]
2. indisteki değer = 24