Java ArrayList.contains()

Tanım;

ArrayList (Liste)'de verinin varmı yokmu olduğunu kontrol etmek için kullanılır.


2 dönüş değeri vardır;

 • true ( veri yığıtta mevcut )
 • false ( veri yığıtta mevcut değil )


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.ArrayList;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
	 ArrayList<String> liste = new ArrayList<String>();

	 liste.add("KodSözlük"); // listeye ekleme yaptırma
	 liste.add("Java");
	 liste.add("Python");
	 
	 System.out.println(liste.toString()); // listeyi yazdırma
	 System.out.println("Listede Java değeri varmı = "+liste.contains("Java")); // Veri kontrol ediyoruz.
	      	 
   }	
}


Çıkış;

[KodSözlük, Java, Python]
Listede Java değeri varmı = true

Yorumlar

Bu gönderi için yorum yapılmadı.