Java ArrayList.add()

Tanım;

 • ArrayList listesine öğe eklemek için kullanılır.
 • Eğer istenilen indise öğe koymak istersek ,O indisten sonraki öğelerin konumları birer geriye kayar.
 • 2 parametre alır. Eğer 1 parametre yollarsak listenin sonuna ekler, 2 parametre alırsa birinci parametre indisi ikincisi eklenecek öğedir.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.ArrayList;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
   ArrayList<Integer> liste= new ArrayList<Integer>();
   
   liste.add(5);
   liste.add(12);
   liste.add(24);
   
   System.out.println(liste.toString());
   
   liste.add(36);
   
   System.out.println(liste.toString());
   
   liste.add(2,48);
   
   System.out.println(liste.toString());
    
   }
	
}


Çıkış;

[5, 12, 24]  // normal liste
[5, 12, 24, 36]  // 1 parametre girilince liste sonuna ekler.
[5, 12, 48, 24, 36]  // 2 parametre alırsa birinci parametre indisi ikinci parametre eklenecek değerdir.