Java ArrayList

Tanım;

ArrayList sınıfı kendiliğinden büyüyebilen dizi (array) oluşturur.

 • Veri eklenip silindikçe ArrayList kendi uzunluğunu otomatik olarak ayarlar.
 • Herzaman ArrayList listesinin ilk indisi 0'dan başlar.
 • ArrayList ekleme, silme ve arama eylemlerini yapan metotlara sahiptir.
 • ArrayList üzerinde foreach döngüsü, iteratörler ve indexler yardımıyla gezinilebilir.
 • Projeye dahil etmek için java.util.ArrayList eklemeniz gerekmektedir.


Kullanım şekli ; ArrayList<veri tipi> degişken ismi = new ArrayList<veri tipi>();


Giriş;

package KodSozluk;

import java.util.ArrayList;

public class KodSozluk{

   public static void main(String[] args) {
  	 
   ArrayList<Integer> liste = new ArrayList<Integer>();
   
   System.out.println(liste.toString());
    
   }
	
}


Çıkış;

[]  // içi boş ArrayList listesi

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.