Java Array (Diziler)

Tanım ;

 • Belirli sayıda değişken bulundurur.
 • Aynı tipten çok sayıda değişken tanımlamak için kullanılır.
 • Dizilerin ilk değişkenin indisi 0'dan başlar.
 • Dizilerin uzunluğunu bulmak için lenght degişkeninden yararlanırız.
 • Diziler oluştururkan köşeli ayraç ( [ ] ) kullanılır.
 • Dizi ilk oluşturulduktan sonra varsayılan değerleri alır. ( Integer dizisi 0, String dizisi null, char dizisi null gibi)


Yazım Kuralı; veri tipi[] = new veri tipi[dizi uzunluğu]; gibidir.


Örnek;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{

	public static void main(String[]args){

		int[] i=new int[10];        //10 elemanlı integer türünde dizi
		String[] s=new String[10];     //10 elemanlı String türünde dizi
		double[] d=new double[10];     //10 elemanlı double türünde dizi
		float[] f=new float[10];      //10 elemanlı float türünde dizi
		KodSozluk ks[] = new KodSozluk[10]; //10 elemanlı nesne türünde dizi

	}
}
Giriş;

package KodSozluk;

public class KodSozluk{

	public static void main(String[]args){

		int[] i=new int[10];        //10 elemanlı integer türünde dizi

		i[0] = 12;             // Integer dizisinin 0. indisine 12 atadık.
		i[1] = 22;             // Integer dizisinin 1. indisine 22 atadık.
		
		for(int a = 0;a<i.length;a++)
			System.out.println("Dizinin "+a+".indsinde = " +i[a] + " var");
		
	}
}Çıkış;

Dizinin 0.indsinde = 12 var
Dizinin 1.indsinde = 22 var
Dizinin 2.indsinde = 0 var
Dizinin 3.indsinde = 0 var
Dizinin 4.indsinde = 0 var
Dizinin 5.indsinde = 0 var
Dizinin 6.indsinde = 0 var
Dizinin 7.indsinde = 0 var
Dizinin 8.indsinde = 0 var
Dizinin 9.indsinde = 0 var


Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.