Java Applet ile yapılmış kendi kendine büyüyüp küçülen top

import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;

public class balon extends Applet implements Runnable {
  int r,x,y,d;
  public void init() {
    setSize(500, 500);
    Thread t = new Thread(this);
    t.start();
    x=getWidth()/2;
    y=getHeight()/2;d=10;
  }

  public void paint(Graphics g) {

    g.drawOval(x,y ,r, r);
    r+=d;
    y-=d/2;
    x-=d/2;
  }

  public void run() {
    try{
    while(true){
      Thread.sleep(50);
      if (x<0&&y<0) {
        d=d*-1;
      }
      if(x>(getWidth()/2)&&y>getHeight()/2) {
        d=d*-1;
      }
      repaint();
    }}
    catch(Exception e){}
  }

}

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.