Java Applet.stop()

Tanım ;

•Her zaman gerekli değildir.
•Sayfadan ayrılırken çağrılır.
•Destroy()’dan hemen önce çağrılır.
•Eğer devam etmesini istemediğiniz ağır hesaplamalar var ise stop() metodunu kullanabilirsiniz.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;

public class KodSozluk extends Applet{

	int boyut;
	String sozcuk;
	
	public void init(){
		
		boyut = 24;
		sozcuk = "KodSözlük";
		
		System.out.println("Boyutu = "+boyut+", Sözcüğü = "+sozcuk);
		
	}
	
	public void start(){
		
		System.out.println("start() methodu çalıştı");
		
	}
	
	public void stop(){
		
		System.out.println("Program durduruldu");
	}
	
}Çıkış;

Boyutu = 24, Sözcüğü = KodSözlük
start() methodu çalıştı
Program durduruldu
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.