Java Applet.start()

Tanım ;

•Her zaman gerekli olmayan bir methodur.
•Applet sınıfınınInit() methodu çalıştırıldaktan sonra sonra start() methodu çalışır.
•Her sayfa yüklendiğinde ve yeniden başlatıldığında çağrılır.
•stop() ile birleştirilerek kullanılır.
•Applet sınıfının start() ve stop( ) methodları Applet zaman tüketen hesaplamalar yaparken kullanılır.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;

public class KodSozluk extends Applet{

	int boyut;
	String sozcuk;
	
	public void init(){
		
		boyut = 24;
		sozcuk = "KodSözlük";
		
		System.out.println("Boyutu = "+boyut+", Sözcüğü = "+sozcuk);
		
	}
	
	public void start(){
		
		System.out.println("start() methodu çalıştı");
		
	}
	
}Çıkış;

Boyutu = 24, Sözcüğü = KodSözlük
start() methodu çalıştı