Java Applet.repaint()

Tanım;

 • Bir kere çağrılan paint() methodunu bir daha çağrılmasını sağlar.
 • Sayfayı yeniden paint etmeye yani yeniden tasarlanması sağlar.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class KodSozluk extends Applet{
	
  int x,y,saniye;
	
   public void init(){
  	 saniye=0;
  	 x=0;                   // çizginin başlangıc x,y kordinatları
  	 y=0;
  	 
  	 Thread thread = new Thread(new Runnable() {
			
			@Override
			public void run() {
				while(saniye<5){          // saniye 5 olana kadar while döngüsüne devam ettiriyoruz.
				
					saniye = saniye+1;       // saniyeyi artırıyoruz.
		
					try {
						Thread.sleep(1000);    // her döngüde 1 saniye uyutuyoruz.Buda toplam 5 saniye oluyor.  
					} catch (InterruptedException e) {
						// TODO Auto-generated catch block
						e.printStackTrace();
					}
					
				}
				
				x= 100;               // sayfayı yenilemeden önce çizginin başlangıc noktalarını degiştiriyorum.
				y= 100;
				
				repaint();             // 5 saniye sonra repaint yaparak sayfayı yeniliyoruz.
				
			}
		});
  	 
  	 thread.start();              // thread başlatıyoruz.
	 
   }
   
   public void paint(Graphics g){  // Applet oluşturulduktan sonra bir kere çağrılır.
  	 
  	 g.drawLine(x, y, x+300, y+300);  // Graphics metodunu kullanarak applet'e çizgi çizdik.
  	 
   }

	
}


Çıkış;5 saniye sonra repaint() yaptıktan sonraki hali ;Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.