Java Applet.paint()

Tanım ;

•Standard GUI bileşenlerini kullanmadan bir şeyler çizmek için kullanılır.
•Yapmak istediğini herhangi bir çizim veya çağırmak istediğiniz bir metod burada yapılır.
•paint(Graphics g) metodu Graphics sınıfını parametre olarak alır.
•paint() metodunu Applet oluşturulduktan sonra bir kez çalışır.
•Metodu tekrar çağırmak için repaint() metodu kullanılır.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class KodSozluk extends Applet{
	
  int x,y; 
	
   public void init(){
  	 
  	 x=0;
  	 y=0;
	 
   }
   
   public void paint(Graphics g){  // Applet oluşturulduktan sonra bir kere çağrılır.
  	 
  	 g.drawLine(x, y, x+300, y+300);  // Graphics metodunu kullanarak applet'e çizgi çizdik.
  	 
   }
}


Çıkış;Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.