Java Applet.paint()

Tanım ;

•Standard GUI bileşenlerini kullanmadan bir şeyler çizmek için kullanılır.
•Yapmak istediğini herhangi bir çizim veya çağırmak istediğiniz bir metod burada yapılır.
•paint(Graphics g) metodu Graphics sınıfını parametre olarak alır.
•paint() metodunu Applet oluşturulduktan sonra bir kez çalışır.
•Metodu tekrar çağırmak için repaint() metodu kullanılır.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class KodSozluk extends Applet{
	
  int x,y; 
	
   public void init(){
  	 
  	 x=0;
  	 y=0;
	 
   }
   
   public void paint(Graphics g){  // Applet oluşturulduktan sonra bir kere çağrılır.
  	 
  	 g.drawLine(x, y, x+300, y+300);  // Graphics metodunu kullanarak applet'e çizgi çizdik.
  	 
   }
}


Çıkış;