Java Applet.init()

Tanım ;

  • Applet nesnesi oluşturulduktan sonra çalıştırılacak ilk metottur.
  • Değişkenleri tanımlamak için ideal bir yerdir.
  • GUI bileşenlerini tanımlamak, yerleştirmek ve onların yapacağı işi belirleyen listener’ları tanımlamak için idealdir.
  • Hemen hemen her yazdığınız Applet nesnesi init() metoduna sahiptir.


Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;

public class KodSozluk extends Applet{

	int boyut;
	String sozcuk;
	
	public void init(){
		
		boyut = 24;
		sozcuk = "KodSözlük";
		
		System.out.println("Boyutu = "+boyut+", Sözcüğü = "+sozcuk);
		
	}
	
}Çıkış;

Boyutu = 24, Sözcüğü = KodSözlük
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.