Java Applet ile yapılmış dönen saat akrebi

package kodsozluk;
import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;
public class dönensaat extends Applet implements Runnable {
  int r=150;
 double x=(int)20+r/2,y=20+r/2,x1=20+r/2,y1=20+r/2;
  public void init() {
    Thread t=new Thread(this);
    t.start();
  }
  public void paint(Graphics g) {
  
    g.drawLine((int)x, (int) y,(int)(x1+x),(int)(y1+y));
  }
  public void run() {int i=0;
    try {
      while(true){
        x1=r/2*(Math.cos(i*0.01));
        y1=r/2*(Math.sin(i*0.01));
        i++;
        Thread.sleep(10);
        repaint();
    }
    } catch (Exception e) {
    }
  }
}

Ekran Görüntüsü
java apple dönen saat akrebi

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.