Java Applet.destroy()

Tanım ;

•Nadiren gereklidir.
•Applet sınıfının Stop() methodundan sonra çağrılır.
•Sistem kaynaklarını(thread) serbest bırakmak için kullanılır.
•Sistem kaynakları genellikle otomatik bırakılır


Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;

public class KodSozluk extends Applet{

	int boyut;
	String sozcuk;
	
	public void init(){
		
		boyut = 24;
		sozcuk = "KodSözlük";
		
		System.out.println("Boyutu = "+boyut+", Sözcüğü = "+sozcuk);
		
	}
	
	public void start(){
		
		System.out.println("start() methodu çalıştı");
		
	}
	
	public void stop(){
		
		System.out.println("Program durduruldu");
	}
	
	
	public void destroy(){
		
		System.out.println("Program sonlandırıldı");
		
	}
	
}Çıkış;

Boyutu = 24, Sözcüğü = KodSözlük
start() methodu çalıştı
Program durduruldu
Program sonlandırıldı
Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.