Java Applet.destroy()

Tanım ;

•Nadiren gereklidir.
•Applet sınıfının Stop() methodundan sonra çağrılır.
•Sistem kaynaklarını(thread) serbest bırakmak için kullanılır.
•Sistem kaynakları genellikle otomatik bırakılır


Giriş;

package KodSozluk;

import java.applet.Applet;

public class KodSozluk extends Applet{

	int boyut;
	String sozcuk;
	
	public void init(){
		
		boyut = 24;
		sozcuk = "KodSözlük";
		
		System.out.println("Boyutu = "+boyut+", Sözcüğü = "+sozcuk);
		
	}
	
	public void start(){
		
		System.out.println("start() methodu çalıştı");
		
	}
	
	public void stop(){
		
		System.out.println("Program durduruldu");
	}
	
	
	public void destroy(){
		
		System.out.println("Program sonlandırıldı");
		
	}
	
}Çıkış;

Boyutu = 24, Sözcüğü = KodSözlük
start() methodu çalıştı
Program durduruldu
Program sonlandırıldı