Java Applet

Tanım;

 • Applet Web Sayfaları üzerinde yayınlabilen hazır çalıştırılabilir java dosyalarıdır.
 • Applet, uzaktaki sistem uzerinden indirilip internet tarayici üzerinde çalıştırılabilen java uygulamalarina verilen isimdir.
 • İçerisinde applet uygulaması olan bir sayfayı açmaya çalıştığınızda tarayıcınız otomatik olarak java sanal makinesini çalıstırıp ekranın applet'e ayrılan bölümünde uygulamanın çalışmasını sağlar.
 • Java projemize dahil etmek için java.applet ve java.awt kütüphanesini eklemeyi unutmayınız. java.awt kütüphanesi applet sınıfında çizim, boyama ve şekil yapmak için kullandığımız kütüphanedir.


Applet sınıfı oluşturulduktan sonra sırasıyla aşağıdaki fonksiyonlar çalışır ;

 1. init
 2. start
 3. stop
 4. destroy


Java Applet Yapısı ;

class sınıf-ismi extends Applet{

public void init() { }

public void start() { }

public void stop() { }

public void destroy() { }

}=> Eğer applet sınıfının methodları bilmiyorsanız ilk önce appletin methodları gözden geçirmenizi öneririz.


Appletle ilgili bazı örneklerimize bakabilirsiniz;

package kodsozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;

  public class KodSozluk extends Applet implements Runnable {        
    int height =400;   //yükseklik:200 tanımladık
    int width=600;    //genişlik:600 tanımladık
    int boyut=50;
    int x=((width/2)-(boyut/2)); //x ekseninde çemberi ortaya getirmek için geniliğin yarısını alıp çemberin boyutunun yarısından çıkardık
    int y=0;
     public void init(){ 
      setSize(width, height); // bu kısımda appletin boyutları ayarlanıyor 
      setBackground(Color.lightGray); //bu kısımda appletin arkaplan rengini ayarlıyoruz 
      Thread t=new Thread(this);
      t.start();      
    }
    public void paint(Graphics g){
    g.setColor(Color.red);     //buradaki setcolor altına yazılan cismin rengini belirler
    g.drawOval(x, y,boyut, boyut);  //drawoval içi boş bir çember oluşturur filloval içi dolu bir çember oluşturur
    }
    public void run(){  //run metodunda çemberin aşağı yukarı hareket etmesini sağlayacağız
      int sayac=10;
      try {     
        while(true){
          Thread.sleep(100); //100 milisaniye uyuma süresi tanımladık
          if(y<(height))
        y=y+sayac;    // y ekseni boyunca aşağı inmesini sağlıyoruz   
          if(y==(height-boyut))
            sayac=-sayac; //çember tabana indiğinde sayac değişkeninin negatifini alarak çemberin yukarı çıkmasını sağlıyoruz
          if(y==0)
            sayac=-sayac;  //çember geri tavana çıkınca geri aşağı inmesini sağlıyoruz
          repaint();     //ekranda yenilenmesi için 
        }        
      } catch (Exception e) {
      }
    }
}


Çıkış ;

Applet.CemberOrnekCıktısı.java


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Başka bir örnek;

package kodsozluk;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;

  public class KodSozluk extends Applet implements KeyListener {        
   int x=0,y=0,en=30,boy=20;
   int penx,peny,c;
     public void init(){ 
       addKeyListener(this);
       penx=getSize().width;
       peny=getSize().height;
    }
    public void paint(Graphics g){
    g.setColor(Color.red);     
    g.fill3DRect(x, y, en, boy, true);  //fillRect içi dolu kutu eklememizi sağlar
    }
    

  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent e) {
  }
  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {  //klavyeye tıkladıkça yapılmasın gereken komutlar buraya yazılır
    c=e.getKeyCode();
    if(c==KeyEvent.VK_LEFT){ //sol hareket tuşuna bastığımızda 
      x=x-2;        // x ekseninde 2 birim sola kaydırıyor
    }
    else if(c==KeyEvent.VK_RIGHT){  //sağ hareket tuşuna bastığımızda
    x=x+2;              // x ekseninde 2 birim sağa kaydırıyor
    }
    else if(c==KeyEvent.VK_UP){   //üst hareket tuşuna bastığımızda
    y=y-2;              //y ekseninde 2 birim yukarı atıyor
    }
    else if(c==KeyEvent.VK_DOWN){  //alt hareket tuşuna bastığımızda
    y=y+2;              //y ekseninde 2 birim aşağı atıyor
    }
    int sonx=x+en;
    int sony=y+boy;
    
    //bu kısımdaki kodlarla sağa,sola,aşağı,yukarı sınırlamalar veriyoruz.Örneğin sola kaydıracaksak Applet sınırlarını aşıp ileri gitmesini engelliyoruz
    if(sonx>penx){  
    x=x-2;
    }
    if(sony>peny){
    y=y-2;
    }
    if(x<0){
    x=x+2;
    }
    if(y<0){
    y=y+2;
    }
    repaint();
  }
  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent e) {
  }
}


Çıkış ;

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.