HTML span

Tanım

  • Yazılan metin içerisinde istenilen kelime yada cümleye sitil vermek için kullanılır.
  • div etiketinin kullanım mantığına benzer fakat div yerine çok fazla kullanılmaz !


Yazım kuralı

<span> kelime yada metin </span>


Giriş

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>KodSozluk</title>
</head>
<body>

<span style="color:red">KodSozluk</span> Ekibi

</body>
</html>


Çıkış

KodSozluk Ekibi