JSX nedir?

JSX nedir?

JSX, ECMAScript'in XML benzeri bir sözdizimi uzantısıdır (kısaltma, JavaScript XML anlamına gelir). yalnızca React.createElement() işlevi için sözdizimsel güzellik sağlar ve bize HTML benzeri şablon sözdizimi ile birlikte JavaScript'in ifadesini verir.

Aşağıdaki örnekte <h1> etiketinin içindeki metin, oluşturma işlevine JavaScript işlevi olarak döndürülür.

class App extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>{'Welcome to React world!'}</h1>
   </div>
  );
 }
}