HTML img

Tanım

  • Sayfaya resim eklemek için kullanılan etikettir.
  • Bu etiketle resmin boyutunu, sayfada nasıl hizalanacağını yada resmin linkini belirleyebiliriz.
  • Bu etiketi bütün tarayıcılar desteklemektedir.

Yazım Kuralı

<img src="" align="" alt="" border="" crossorigin="" height="" hspace="" ismap="" longdesc="" sizes="" srcset="" usemap="" vspace="" width="">

src : Görüntülenecek resmin adresidir.

align : Görüntünün sayafa hizasını ayarlamak için kullanılır. ( top ,bottom, middle, left, right )

alt : Görüntünün açıklaması yani ne olduğunu seo için önemlidir.

border : Görüntünün sınırlarına çizgi belirlemek istiyorsak değeri 1 olmalıdır, istemiyorsak 0'dır.

crossorigin : Diğer sitelerden tarafından bu görüntünün kullanılmasına izin vermek içindir. ( anonymous , use-credentials )

height : Görüntünün uzunluğunu belirlemek için kullanılır.

hspace : Görüntünün yazıya yatay uzaklığını belirlemek için kullanılır.

ismap : -

longdesc : Görüntünün ayrıntılı açıklamasını içeren sitenin adresidir.

sizes : -

srcset : Görüntünün farklı adresleri içindir.

usemap : -

vspace : Görüntünün yazıya dikey uzaklığını belirlemek için kullanılır.

width : Görüntünün genişliğini belirlemek için kullanılır.

Giriş

<img src=”https://kodsozluk.com/uploads/images/contents/vGF1AUQ90chwGRnyntgTikYp.jpeg” width=”auto” height=”auto” alt=”resim”>

Çıkış

görsel