HTML img

Tanım

  • Sayfaya resim eklemek için kullanılan etikettir.
  • Bu etiketle resmin boyutunu, sayfada nasıl hizalanacağını yada resmin linkini belirleyebiliriz.
  • Bu etiketi bütün tarayıcılar desteklemektedir.

Yazım Kuralı

<img src="" align="" alt="" border="" crossorigin="" height="" hspace="" ismap="" longdesc="" sizes="" srcset="" usemap="" vspace="" width="">

src : Görüntülenecek resmin adresidir.

align : Görüntünün sayafa hizasını ayarlamak için kullanılır. ( top ,bottom, middle, left, right )

alt : Görüntünün açıklaması yani ne olduğunu seo için önemlidir.

border : Görüntünün sınırlarına çizgi belirlemek istiyorsak değeri 1 olmalıdır, istemiyorsak 0'dır.

crossorigin : Diğer sitelerden tarafından bu görüntünün kullanılmasına izin vermek içindir. ( anonymous , use-credentials )

height : Görüntünün uzunluğunu belirlemek için kullanılır.

hspace : Görüntünün yazıya yatay uzaklığını belirlemek için kullanılır.

ismap : -

longdesc : Görüntünün ayrıntılı açıklamasını içeren sitenin adresidir.

sizes : -

srcset : Görüntünün farklı adresleri içindir.

usemap : -

vspace : Görüntünün yazıya dikey uzaklığını belirlemek için kullanılır.

width : Görüntünün genişliğini belirlemek için kullanılır.

Giriş

<img src=”https://kodsozluk.com/uploads/images/contents/vGF1AUQ90chwGRnyntgTikYp.jpeg” width=”auto” height=”auto” alt=”resim”>

Çıkış

görsel

Girl Eating Pizza

Creating a responsive grid layout for a website can be a challenging task, especially if you are not familiar with CSS Flexbox. CSS Flexbox is a powerful tool that allows developers to create complex

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

In the digital world, cross-browser compatibility issues can be a nightmare for web developers and designers. With so many browsers available, it's nearly impossible to guarantee that your website wil

Girl Eating Pizza

Optimizing the loading time of a web page is crucial for providing a positive user experience and improving SEO. Here are some best practices for optimizing web page loading time:

Girl Eating Pizza

In CSS, a class and an ID are both selectors used to apply styles to elements in HTML, but they differ in their usage and specificity.

Girl Eating Pizza

&nbsp HTML'de 'non-breaking space' anlamına gelir. Bu, normal bir boşluktan farklı olarak, metinde boşluk bırakmak için kullanılır, ancak iki kelime ya da sayı arasında kesinti olmamasını sağlar.

Girl Eating Pizza

HTML'de bir resme bir link vermek için, resmin etrafına bir <a> etiketi koyarak bu etiketin href özelliğini linkin hedef adresine ayarlayabilirsiniz.

Girl Eating Pizza

JSX, ECMAScript'in XML benzeri bir sözdizimi uzantısıdır (kısaltma, JavaScript XML anlamına gelir). yalnızca React.createElement() işlevi için sözdizimsel güzellik sağlar ve bize HTML benzeri şablon sözdizimi ile birlikte JavaScript'in ifadesini verir.

Girl Eating Pizza

contenteditable, HTML içeriğini kullanıcı tarafından düzenlenebilir veya düzenlenemez yapan genel bir niteliktir (tüm HTML öğelerinde ortaktır).