HTML h1, h2, h3, h4, h5, h6

Tanım

  • h etiketleri Heading ( başlık ) kısaltmasıdır.
  • Genellikle site içersinde yer alan paragraflara başlık verirken bu etiketleri kullanırız.
  • Bu etiketler sayasinde istediğimiz yazının veya başlığın büyüklüğünü belirleyebiliriz.


NOT : SEO işleriyle ugraşan arkadaşlar varsa site içerisinde kesinlikle bu etiketleri kullanmalıdır, Google amcamız bunlara dikkat ediyor !


Giriş

<h1> Başlık1 </h1>
<h2> Başlık2 </h2>
<h3> Başlık3 </h3>
<h4> Başlık4 </h4>
<h5> Başlık5 </h5>
<h6> Başlık6 </h6>


Çıkış

Başlık1

Başlık2

Başlık3

Başlık4

Başlık5
Başlık6
Girl Eating Pizza

Creating a responsive grid layout for a website can be a challenging task, especially if you are not familiar with CSS Flexbox. CSS Flexbox is a powerful tool that allows developers to create complex

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

In the digital world, cross-browser compatibility issues can be a nightmare for web developers and designers. With so many browsers available, it's nearly impossible to guarantee that your website wil

Girl Eating Pizza

Optimizing the loading time of a web page is crucial for providing a positive user experience and improving SEO. Here are some best practices for optimizing web page loading time:

Girl Eating Pizza

In CSS, a class and an ID are both selectors used to apply styles to elements in HTML, but they differ in their usage and specificity.

Girl Eating Pizza

&nbsp HTML'de 'non-breaking space' anlamına gelir. Bu, normal bir boşluktan farklı olarak, metinde boşluk bırakmak için kullanılır, ancak iki kelime ya da sayı arasında kesinti olmamasını sağlar.

Girl Eating Pizza

HTML'de bir resme bir link vermek için, resmin etrafına bir <a> etiketi koyarak bu etiketin href özelliğini linkin hedef adresine ayarlayabilirsiniz.

Girl Eating Pizza

JSX, ECMAScript'in XML benzeri bir sözdizimi uzantısıdır (kısaltma, JavaScript XML anlamına gelir). yalnızca React.createElement() işlevi için sözdizimsel güzellik sağlar ve bize HTML benzeri şablon sözdizimi ile birlikte JavaScript'in ifadesini verir.

Girl Eating Pizza

contenteditable, HTML içeriğini kullanıcı tarafından düzenlenebilir veya düzenlenemez yapan genel bir niteliktir (tüm HTML öğelerinde ortaktır).