HTML   Boşluk Bırakma Etiketi Nasıl Kullanılır?

Bir HTML belgesinde bir boşluk oluşturmak için   kullanabilirsiniz. Bu, normal bir boşluk karakteriyle aynı şekilde kullanılabilir, ancak yeni bir alt satıra geçmez.

nbsp, "non-breaking space" baş harflerinden alınmıştır.

Milyonlarca klavyeden space basarak boşluk koysanız bile tarayıcı yalnızca bir boşluk görüntüleyecektir. HTML boşluk bırakmak için   kodu yardımı ile birden fazla boş alan bırakmayı ve görüntülemeyi mümkün kılar.

Örneğin, aşağıdaki kod "merhaba" ve "dünya" kelimelerini aynı satırda, aralarında bir boşluk olacak şekilde gösterecektir:

Örnek HTML Kodu

<p>merhaba&nbsp;dünya</p>

HTML Çıktı

merhaba dünya
Girl Eating Pizza

Creating a responsive grid layout for a website can be a challenging task, especially if you are not familiar with CSS Flexbox. CSS Flexbox is a powerful tool that allows developers to create complex

Girl Eating Pizza

As more and more websites become image-heavy, web developers are constantly looking for ways to optimize page load times without compromising the user experience. One of the most effective methods of

Girl Eating Pizza

In the digital world, cross-browser compatibility issues can be a nightmare for web developers and designers. With so many browsers available, it's nearly impossible to guarantee that your website wil

Girl Eating Pizza

Optimizing the loading time of a web page is crucial for providing a positive user experience and improving SEO. Here are some best practices for optimizing web page loading time:

Girl Eating Pizza

In CSS, a class and an ID are both selectors used to apply styles to elements in HTML, but they differ in their usage and specificity.

Girl Eating Pizza

&nbsp HTML'de 'non-breaking space' anlamına gelir. Bu, normal bir boşluktan farklı olarak, metinde boşluk bırakmak için kullanılır, ancak iki kelime ya da sayı arasında kesinti olmamasını sağlar.

Girl Eating Pizza

HTML'de bir resme bir link vermek için, resmin etrafına bir <a> etiketi koyarak bu etiketin href özelliğini linkin hedef adresine ayarlayabilirsiniz.

Girl Eating Pizza

JSX, ECMAScript'in XML benzeri bir sözdizimi uzantısıdır (kısaltma, JavaScript XML anlamına gelir). yalnızca React.createElement() işlevi için sözdizimsel güzellik sağlar ve bize HTML benzeri şablon sözdizimi ile birlikte JavaScript'in ifadesini verir.

Girl Eating Pizza

contenteditable, HTML içeriğini kullanıcı tarafından düzenlenebilir veya düzenlenemez yapan genel bir niteliktir (tüm HTML öğelerinde ortaktır).