CSS Variables (Değişken) nedir?

CSS'de değişken tanımlamak front-end geliştiricilerine büyük kolaylık sağlar. Diğer programlama diller gibi az tekrar, daha iyi okunabilirlik ve esneklik katar. Global değişken tanımlama yapmak için :root içerisine --değişken-ismi : değeri yazılarak yapılmaktadır.

Değiken Kullanmanın Faydaları

 • Tekrar sayısı azaltır.
 • Herhangi bir değişiklik yapılacağı zaman, sadece bir yerde yapmak yeterlidir.

Yerel (Local) Değişken Tanımlama

Değişkenin etki edeceğini yerleri yerel değişkenle ayarlayabiliriz. Örnek olarak .uyari sınıfı taşıyan elemanlara ve alt çocuklarına etki etmesini istiyorum, örnek olarak;

 .uyari {
  --uyari-rengi: #ff6f69;
 }

 .uyari p {
  color: var(--uyari-rengi);
  border: 1px solid var(--uyari-rengi);
 }

Eğer --uyari-rengi değişkenini .uyari sınıfını taşımayan başka bir yerde kullanırsanız çalışmayacaktır.

Aşağıdaki 2 örnekte, CSS'de değişken kullanmanın farkını göstereceğim.

 • Eski yöntem ile yapılan örnek.
#baslik {
  color: blue; 
 }
 .alt-baslik {
  color: blue;
 }
 • Yeni yöntemle ile yapılan örnek.
 :root {
  --mavi: blue;  /* <--- Değişken tanımlama */
 }

#baslik {
  color: var(--mavi);
 }
 .alt-baslik{
  color: var(--mavi); 
 }

Yeni yöntemle değişkene tanımlanan renk değiştirilmesi durumunda heryerde değiştirilecektir.

Javascript ile CSS Değişkenlerine Erişim Sağlama

Javascript kullanarak, CSS değişkenlerini erişim sağlamak için 3 satır koda ihtiyaçınız var, Bunlar ise;

var root = document.querySelector(':root'); 
var rootStyles = getComputedStyle(root); 
var mainColor = rootStyles.getPropertyValue('--main-color'); 
console.log(mainColor); 

Eğer CSS değişkenini güncellemek istiyorsak;

root.style.setProperty('--main-color','#88d8b0');
Girl Eating Pizza

As a CSS developer, it is essential to have a good understanding of the language and its applications. When interviewing for a CSS developer position, you can expect questions that cover both theoreti

Girl Eating Pizza

CSS preprocessors like Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) and Less (Leaner Style Sheets) have become increasingly popular among web developers in recent years. These tools provide a way to simp

Girl Eating Pizza

CSS Grid is a powerful tool that enables developers to create complex layouts with ease. It provides a two-dimensional grid system that allows for the creation of both rows and columns. This provides

Girl Eating Pizza

Creating a responsive grid layout for a website can be a challenging task, especially if you are not familiar with CSS Flexbox. CSS Flexbox is a powerful tool that allows developers to create complex

Girl Eating Pizza

In today's digital age, creating a responsive layout for your website is essential. A responsive layout ensures that your website looks great on any device, from a desktop computer to a mobile phone.

Girl Eating Pizza

In CSS, a class and an ID are both selectors used to apply styles to elements in HTML, but they differ in their usage and specificity.

Girl Eating Pizza

CSS'de değişken tanımlamak front-end geliştiricilerine büyük kolaylık sağlar. Diğer programlama diller gibi az tekrar, daha iyi okunabilirlik ve esneklik katar.

Girl Eating Pizza

2021'de front-end geliştiriciler için öğrenmenin faydalı olacağını düşündüğüm bazı şeylerin bir listesini derledim.

Girl Eating Pizza

Sadece Html ve Css kullanarak mobil uyumlu footer tasarımı