C# Operatörler

Operatörler, işlenenler üzerinde eylemler gerçekleştiren özel sembollerdir.
Matematikte artı (+) sembolü, sol ve sağ sayıları toplar.

C#'da farklı işlemler için çeşitli operatörler vardır.

C#'da iki tür operatör vardır.
Tekli operatörler ve İkili operatörler.
Birli operatörler tek işlenen üzerinde hareket eder.
İkili operatörler iki işlenen üzerinde hareket eder.

C# Operatörler

  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Eşitlik Operatörleri
  • Boole Mantıksal Operatörleri
  • Betwise ve Shift Operatörleri
  • Üye Erişim Operatörleri
  • Tip Döküm Operatörleri
  • İşaretçi ile ilgili Operatörler
Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri