C# Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri iki sayısal işleneni karşılaştırır ve true veya false döndürür.

< Küçükse

Sağ işlenen, sol işlenenden küçükse true döndürür.
x < y;

> Büyükse

Sağ işlenen sol işlenenden büyükse true döndürür.

<= Küçük veya Eşitse

Sağ işlenen, sol işlenenden küçük veya ona eşitse true döndürür.
x <= y;

>= Büyük veya Eşitse

Sağdaki işlenen, soldaki işlenenden büyük veya ona eşitse true döndürür.
x >= y;

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri