C# Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler; sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double ve decimal gibi tüm sayısal türdeki işlenenler üzerinde aritmetik işlemler gerçekleştirir.

+ Toplama

Sol ve sağ işlenenlerin toplar.
int x = 5 + 5;

- Çıkartma

Sağ işleneni sol işlenenden çıkartır.
int x = 5 - 1;

* Çarpma

Sol ve sağ işleneni çarpma.
int x = 5 * 1;

/ Bölme

Sol işleneni sağ işlenene böler.
int x = 10 / 2;

% Geri Kalan

Sol işleneni sağ işlenenine böldükten sonra kalanı hesaplar.
int x = 5 % 2;

++ Tekli Artış

İşlenenini 1 artırır.
x++

-- Tekli Azalma

İşlenenini 1 azaltır.
x--

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri