C# Atama Operatörleri

Atama operatörü = sağdaki değeri sol değişkenine, özelliğine veya dizin oluşturucusuna atar. Diğer aritmetik, Boole mantıksal ve bitsel operatörlerle de kullanılabilir.

= Eşittir

Sağdaki değeri, sol değişkenine, özelliğini veya değerini atar.
x = 10;

+= -= *= /= = Bileşik Atama
??= Null Birleştirici Atama

C# 8'den itibaren, ??= sağ işlenenin değerini yalnızca sol işlenen boşsa atar.
x ??= 5;

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri küçük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. B

Girl Eating Pizza

Karakter, kelime yada metinin içerisinde yer alan bütün karakterleri büyük karaktere dönüştürür.Dönüştürme esnasında türkçe karakterleri dönüştürmeyebilir. Bu

Girl Eating Pizza

İki stringin aynı olduğunu kontrol etmek kontrol etmek için tercih ettiğimiz metodtur.Eğer 2 string aynıysa true değeri döndürür, değilse false değeri döndürür.Giri