Java Applet ile yapılmış gelen giden top

package applet;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;

public class gidengelentop extends Applet implements Runnable{
int x;

int adim;
public void init(){
  
  adim=10;
     x=0; 
  setSize(800,800);
  
  setBackground(Color.CYAN);
  Thread t=new Thread(this);
  t.start();
  
}
public void paint(Graphics a){
  
  
  a.setColor(Color.RED);
  a.drawOval(x, 400-100,50,50);

  
  

   
  
  }
  
  
  


  @Override
  public void run() {
      try{
      while(true){
    Thread.sleep(10);
    
    
      
     
   x=x+adim;
       
    if(x<800 && x>=0){
      
     
    repaint();
    }
      
    else
        {
      
     adim=-adim;      
      repaint();
      
      }
    }  }catch(Exception g){
      
}
  }


 

  
}

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.