Java Applet ile yapılmış elips çevresinde dönen top

package applet;
import java.applet.Applet;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.JOptionPane;


public class elipscevresidonentop extends Applet implements MouseListener,Runnable {
  int sayac;
  double x,y;
 
 
  public void init(){
    Thread s=new Thread(this);
    setSize(800,800);
    
    x=375;
    y=300;
    
     addMouseListener(this);
     
    
     
      s.start();
  }
  public void paint(Graphics a){
    a.setColor(Color.DARK_GRAY);
    a.fillOval(300, 350, 200, 100);
    a.setColor(Color.CYAN);
    a.fillOval((int)x+375,(int)y+375 , 50, 50);
    a.setColor(Color.RED);
   
    a.fillOval(350,375 ,25,40 );
    a.fillOval(450, 375, 25, 40);
    
  
  }
  public void run(){
    try {
      
      while(true){
        Thread.sleep(10);
      x=125*Math.cos((Math.PI/180)*sayac);
      y= 75 *Math.sin((Math.PI/180)*sayac);
      sayac--;
      repaint();
      }  
    } catch (Exception e) {
    }
  }

  
 public void mousePressed(MouseEvent e)
 {
   switch (e.getButton()){
        case MouseEvent.BUTTON1:
          System.exit(0);
        case MouseEvent.BUTTON2:
          break;
        case MouseEvent.BUTTON3:
          break;
        default:
          break;}
 }

 
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
     
  }

 
  public void mouseReleased(MouseEvent e) {
  
  }

 
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {
   
  }

  
  public void mouseExited(MouseEvent e) {
    
  }
}

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.