Java Applet ile yapılmış düz çizgide giden audi simgesi

package applet;

import java.applet.Applet;
import java.awt.Graphics;

public class audi extends Applet implements Runnable {

  int b, x, y;

  public void init() {

    setSize(600, 600);
    x = 200;
    y = 290;
    b = 10;

    Thread f = new Thread(this);

    f.start();

  }

  public void paint(Graphics a) {

    a.drawLine(200, y + 10, 500, 300);

    a.drawOval(x, y, 20, 20);
    a.drawOval(x + 15, y, 20, 20);
    a.drawOval(x + 30, y, 20, 20);
    a.drawOval(x + 45, y, 20, 20);
    a.drawString("AUDİ", x + 20, 280);
    a.drawLine(60, 60, 90, 60);
  }

  public void run() {

    while (true) {
      try {
        Thread.sleep(300);
        x = x + b;
        if (x < 500 && x >= 200) {
          repaint();
        } else {
          b = -b;
        }
      } catch (Exception e) {
      }

    }

  }

}

Ekran Görüntüsü;

 

 

Girl Eating Pizza

Java, yazılım uygulamalarının geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan popüler bir programlama dilidir. Java uygulamalarını geliştirirken göz önünde bulunduru

Girl Eating Pizza

SOLID , yazılım tasarımlarını daha anlaşılır, esnek, sağlam ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan 5 tasarım ilkesinin kısaltmasıdır. Java'da kullanımı anlatacağım.