PIC Assembly XORWF

Tanım

  • XORWF ( Exclusive OR Literal with W ) komutu, verilen sabit ( k ) değeri ile W saklayıcısını XOR'lama işlemini yapar.
  • İşlem sonuçu f yada W saklayacısına yerleştirilir.


Yazım kuralı

XORWF f,d

f : f saklayıcısının adresi yani, File registerleri arasında bulunduğu konumun adresdir.

d : Eğer 0 ise W saklayıcısına, 1 ise f saklayıcısına yerleştirilir.


Örnek

W saklayıcısının değeri

00001111

Adres 0x20'deki saklayıcısının değeri

00001110

Kod

XORWF 0x20,1

Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

00001111

Kod çalıştırıldıktan sonra adres 0x20'deki saklayıcının değeri

00000001