PIC Assembly SWAPF

Tanım

  • SWAPF ( Swap nibbles in f ) komutu, F saklayıcısının içerisindeki ilk dört bit ile son dört biti yer değiştirir.
  • Belirlemenize göre sonuç W veya f saklayıcısına yerleştirilir.


Yazım kuralı

SWAPF f,d

f : f saklayıcısının adresi yani, File registerleri arasında bulunduğu konumun adresdir.

d : Eğer 0 ise W saklayıcısına, 1 ise f saklayıcısına yerleştirilir.


Örnek

Adres 0x20'deki saklayıcının değeri

11110000


Kod

SWAPF 0x20,1


Kod çalıştırıldıktan sonra adres 0x20'deki saklayıcının değeri

00001111