PIC Assembly SUBWF

Tanım

  • SUBWF (Subtract W from f ) komutu, f saklayıcısından W saklayıcısı çıkartır.
  • İşlem sonuçu f yada W saklayıcısına yerleştirilir.


Yazım kuralı

SUBWF f,d

f : f saklayıcısının adresi yani, File registerleri arasında bulunduğu konumun adresdir.

d : Eğer 0 ise W saklayıcısına, 1 ise f saklayıcısına yerleştirilir.


Örnek

W saklayıcısının değeri

00001111

Adres 0x20'deki saklayıcısının değeri

00010000

Kod

SUBWF 0x20,1

Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

00001111

Kod çalıştırıldıktan sonra adres 0x20'deki saklayıcının değeri

00000001