PIC Assembly SUBLW

Tanım

  • SUBLW ( Subtract W from Literal ) komutu, verilen sabit ( k ) değerinden W saklayıcısını çıkartır.
  • İşlem sonuçu W saklayacısına yerleştirilir.
  • k (sabit) değeri binary tabanında, 0 ile 255 arasında olmalıdır.


Yazım kuralı

SUBLW k

k : W saklayıcısı ile çıkarılacak sabit sayı değeridir.


Örnek

W saklayıcısının değeri

00001111


Kod

SUBLW .15


Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri ( 15-15=0 )

00000000