PIC Assembly STATUS Register

Tanım;

  • Program akışını kontrol eden en önemli kaydedicidir.
  • STATUS kaydedicisi 3 parçaya ayrırak inceleyelim.


  1. Durum Gösterge Bit'leri ( Z, DC, C )
  2. İşlemci Durum Bit'leri ( IRP, TO', PD' )
  3. Bank Değiştirme Bit'leri ( RP0, RP1 )


STATUS REGİSTER

7. Bit6.Bit5. Bit4. Bit3. Bit2. Bit1. Bit0. Bit
IRPRP1RP0TO'PD'ZDCC

C ( Carry/borrow )

1 = Eğer çıkarma sonucu pozitifse ve toplama sonucunda taşma varsa

0 = Eğer çıkarma sonucu negatifse ve toplama sonucunda taşma yoksa

NOT : RLF ve RRF kaydırma komutlarında taşan bitler C bitine yazılır.

DC ( Digit carry/borrow )

1 = Eğer working registerinin 4. biti 1 olursa yani working register 15 üssü bir sayı olursa

0 = Working register 15 yada daha küçük bir sayı

Z ( Zero bit )

1 = Matematiksel işlem sonuçu 0 ise

0 = Matematiksel işlem sonuçu 0 değilse

PD' ( Power-down bit )

1 = PIC açıldıktan veya CLRWDT komutu kullandıktan sonraki durum

0 = SLEEP komutu kullandıktan sonraki durum

TO' ( Time-out bit )

1 = Açıldıktan sonra, CLRWDT komutu veya SLEEP komutu kullandıktan sonraki durum

0 = WDT zaman aşımı olduğundaki durum

RP1,RP0 ( Register Bank Select bits )

00 = Bank 0 (00h - 7Fh)

01 = Bank 1 (80h - FFh)

10 = Bank 2 (100h - 17Fh)

11 = Bank 3 (180h - 1FFh)

IRP ( Register Bank Select bit )

0 = Bank 0, 1 (00h - FFh)

1 = Bank 2, 3 (100h - 1FFh)

NOT = IRP biti dolaylı adresleme için kullanılır.