PIC Assembly RLF

Tanım

  • RLF ( Rotate Left f trough carry ) komutu, f saklayıcısını 1 bit sola kaydırır.
  • Eğer f saklayıcısının en soldaki 7.bit 1 ise STATUS carry biti 1 olur.


Yazım kuralı

RLF f,d

f : f saklayıcısının adresi yani, File registerleri arasında bulunduğu konumun adresdir.

d : Eğer 0 ise W saklayıcısına, 1 ise f saklayıcısına yerleştirilir.


Örnek

W saklayıcısının değeri

00000000

Adres 0x20'deki saklayıcısının değeri

00000001

Kod

RLF 0x20,0

Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

00000010

Kod çalıştırıldıktan sonra adres 0x20'deki saklayıcının değeri

00000001