PIC Assembly RETLW

Tanım

  • RETLW ( Return with Literal in W ) komutu, alt programı çağıran ana programana dallamadan önce W saklayıcısına değer yerleştirir.
  • İşlem sonuçu W saklayıcısına yerleştirilir.


Yazım kuralı

altprogram_etiketi
//işlemler
RETLW k

k : W saklayıcısına yerleştirilecek sabit sayıÖrnek

W saklayıcısının değeri

00000000

Kod

anaprogram
CALL altprogram
END

altprogram
//işlemler
RETLW .1

Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

00000001