PIC Assembly RETFIE

Tanım

  • RETFIE ( Return From Interrupt ) komutu, kesme ( interrupt ) alt programından ana programa döndürür.
  • Sadece kesme ( interruput ) alt programlarından kullanılır.


Yazım kuralı

kesme_altprogram
//işlemler
RETFIE


Örnek

ORG 0x00
GOTO anaprogram
ORG 0x04
GOTO kemse_altprogram

anaprogram
//işlemler
END

kesme_altprogram
//işlemler
RETFIE