PIC Assembly OPTION_REG Register

Tanım;

  • Bu kaydedici de, Timer0 ve RB0 kesmenin ayarları yada RB portunun pull-up ayarları yapılır.
  • Timer0 kesmesinin prescaler değeleri burada yapılır.
  • RB0 kesmesinin gelen sinyalin yüksekselen kenarmı yoksa düşen kenarda kesme üreteciği seçilir.
  • RB portunun pull-up ayarları aktif etme.


OPTION_REG REGİSTER

7. Bit6.Bit5. Bit4. Bit3. Bit2. Bit1. Bit0. Bit
RBPU'INTEDGT0CST0SEPSAPS2PS1PS0


PS2,PS1,PS0 ( Prescaller rate selection )

Bit Value = TMR0 Rate | WDT Rate
000 = 1 : 2 | 1 : 1
001 = 1 : 4 | 1 : 2
010 = 1 : 8 | 1 : 4
011 = 1 : 16 | 1 : 8
100 = 1 : 32 | 1 : 16
101 = 1 : 64 | 1 : 32
110 = 1 : 128 | 1 : 64
111 = 1 : 256 | 1 : 128

PSA ( Prescaler Assignment bit )

1 = Frekans bölme sayısını WDT için ayarlama

0 = Frekans bölme sayısını Timer0 için ayarlama

T0SE (TMR0 Source Edge Select bit )

1 = RA4/T0CKI pininin yükselen kenar tetiklenmesi

0 = RA4/T0CKI pininin düşen kenar tetiklenmesi

T0CS ( TMR0 Clock Source Select bit )

1 = Timer0 için hariçi sinyal kaynağı seçimi ( RA4/T0CKI )

0 = Timer0 dahili sinyal kaynağını kullanma ( PIC'de mevcut olan sinyal kaynağı )

INTEDG ( Interrupt Edge Select bit )

1 = RB0/INT pininden gelen sinyalin yüksek kenarında kesme üretme

0 = RB0/INT pininden gelen sinyalin düşen kenarında kesme üretme

RBPU' ( PORTB Pull-up Enable bit )

1 = PORTB için Pull-up dirençleri aktif etme

0 = PORTB için Pull-up dirençlerini devredışı bırakma

Girl Eating Pizza

PIC Assembly programlama dilinde, timer2 kullanarak PORB bağlı ledleri yakıp söndüren uygulaması yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

RC2 ve RC1 pinlerinden elde edeceğiniz PWM sinyallerini kullanarak bir DC motorun hız ayarını ve bir led in ışık şiddetini değiştiren uuygulama yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

16 LDCnin ilk satırında 0-200 arası 0.5 saniyede bir artarak sayan ve ikinci satırda başlangıç değeri 100 olan ve butonlarla arttırılıp azaltılan uygulama yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

Joystick çalışma mantığına uyarak, ayarlı direnç ile joystick'in X yönündeki okuduğumuz analoğ değerini onluk tabanda ledlerde gösteren uygulamadır.

Girl Eating Pizza

Kendi yaptığımız pull-up tuş taşımı ( keypad ) ile tuş kontrolü yapan uygulaması yapılmıştır. Bastığımız tuşa karşıklık ikilik tabandaki karşılığını PORTC göstermektedir.

Girl Eating Pizza

Decoder ile 0-1000 arası sayıları artan bir şekilde led'de gösterme işlemini yapan uygulama yapılmıştır. PORB ve PORTD'nin bütün pinleri çıkış yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

PORTBde soldan sağa, sağdan sola ledlerin yanıp sönmesini sağlayan uygulama yapılmıştır. PORTBnin bütün pinleri çıkış yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

SWAPF komutunu kullanmadan SWAPlama işlemi yapan uygulama yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

Deney seti üzerinde bulunan 2 adet ortak katotlu 7-segment display de dijital bir saatin saniye kısmını gerçekleştiren pic assembly uygulaması yapılmıştır.