PIC Assembly OPTION_REG Register

Tanım;

  • Bu kaydedici de, Timer0 ve RB0 kesmenin ayarları yada RB portunun pull-up ayarları yapılır.
  • Timer0 kesmesinin prescaler değeleri burada yapılır.
  • RB0 kesmesinin gelen sinyalin yüksekselen kenarmı yoksa düşen kenarda kesme üreteciği seçilir.
  • RB portunun pull-up ayarları aktif etme.


OPTION_REG REGİSTER

7. Bit6.Bit5. Bit4. Bit3. Bit2. Bit1. Bit0. Bit
RBPU'INTEDGT0CST0SEPSAPS2PS1PS0


PS2,PS1,PS0 ( Prescaller rate selection )

Bit Value = TMR0 Rate | WDT Rate
000 = 1 : 2 | 1 : 1
001 = 1 : 4 | 1 : 2
010 = 1 : 8 | 1 : 4
011 = 1 : 16 | 1 : 8
100 = 1 : 32 | 1 : 16
101 = 1 : 64 | 1 : 32
110 = 1 : 128 | 1 : 64
111 = 1 : 256 | 1 : 128

PSA ( Prescaler Assignment bit )

1 = Frekans bölme sayısını WDT için ayarlama

0 = Frekans bölme sayısını Timer0 için ayarlama

T0SE (TMR0 Source Edge Select bit )

1 = RA4/T0CKI pininin yükselen kenar tetiklenmesi

0 = RA4/T0CKI pininin düşen kenar tetiklenmesi

T0CS ( TMR0 Clock Source Select bit )

1 = Timer0 için hariçi sinyal kaynağı seçimi ( RA4/T0CKI )

0 = Timer0 dahili sinyal kaynağını kullanma ( PIC'de mevcut olan sinyal kaynağı )

INTEDG ( Interrupt Edge Select bit )

1 = RB0/INT pininden gelen sinyalin yüksek kenarında kesme üretme

0 = RB0/INT pininden gelen sinyalin düşen kenarında kesme üretme

RBPU' ( PORTB Pull-up Enable bit )

1 = PORTB için Pull-up dirençleri aktif etme

0 = PORTB için Pull-up dirençlerini devredışı bırakma