PIC Assembly MOVWF

Tanım

  • MOVWF ( Move W to f ) komutu, W saklayıcısının içeriğini f saklayıcısına yerleştirir.


Yazım kuralı

MOVWF f

f : f saklayıcısının adresi yani, File registerleri arasında bulunduğu konumun adresdir.


Örnek

W saklayıcısının değeri

00000000

Adres 0x30'deki saklayıcısının değeri

11000000


Kod

MOVWF 0x20


Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

11000000

Kod çalıştırıldıktan sonra adres 0x30'deki saklayıcının değeri

11000000