PIC Assembly MOVLW

Tanım

  • MOVLW ( Move Literal to W ) komutu, 8 bitlik k (sabit) değeri W saklayıcısına yükler.
  • k (sabit) değeri binary tabanında, 0 ile 255 arasında olmalııdır.


Yazım kuralı

MOVLW k

k : W saklayıcısına yerleştirilecek sabit değerdir. k sabiti farklı sayı tabanları olabilir.

  • H (hexadecimal)
  • B (binary)
  • D (decimal)
  • . (decimal)
  • 0x (hexadecimal)


Örnek

W saklayıcısının değeri

00000000


Kod ( 5 komut aynı işlemi yapmaktadır )

MOVLW B'00001111'
MOVLW D'15'
MOVLW .15
MOVLW H'0F'
MOVLW 0x0F


Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

00001111