PIC Assembly MOVF

Tanım

  • MOVF ( Move f ) komutu, f saklayıcısının içeriğini W veya f saklayıcısına yerleştirilir.


Yazım kuralı

MOVF f,d

f : f saklayıcısının adresi yani, File registerleri arasında bulunduğu konumun adresdir.

d : Eğer 0 ise W saklayıcısına, 1 ise f saklayıcısına yerleştirilir.


Örnek

W saklayıcısının değeri

00000000

Adres 0x20'deki saklayıcısının değeri

11100000


Kod

MOVF 0X20,0


Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

11100000

Kod çalıştırıldıktan sonra adres 0x20'deki saklayıcının değeri

11100000