PIC Assembly IORLW

Tanım

  • IORLW ( Inclusive OR Literal with W ) komutu, verilen sabit ( k ) değeri ile W saklayıcısını OR'lama işlemini yapar.
  • İşlem sonuçu W saklayacısına yerleştirilir.
  • k (sabit) değeri binary tabanında, 0 ile 255 arasında olmalıdır.


Yazım kuralı

IORLW k

k : W saklayıcısı ile OR'lama yapılacak sabit sayı değeridir.


Örnek

W saklayıcısının değeri

00001100

Kod

IORLW .3

Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

00001111