PIC Assembly INTCON Register

Tanım;

  • Bu kaydedici üzerinden 3 kesme kontrol edilir.
  • Timer0 kesmesi, RB0 kesmesi, RBCHANGE kesmesi yani RB4, RB5, RB6 VE RB7 pinlerinden gelen kesmeler


INTCON REGİSTER

7. Bit6.Bit5. Bit4. Bit3. Bit2. Bit1. Bit0. Bit
GIEPEIETMR0IEINTERBIETMR0IFINTFRBIF


RBIF ( The Port Change Interrupt Flag bit )

1 = PORTB'deki RB4 ~ RB7 portlarında durum değişikliği var

0 = RB4 ~ RB7 portlarında durum değişikliği yok

INTF ( The RB0/INT External Interrupt Flag bit )

1 = RBO/INT hariçi kesme oluştuğunda

0 = RBO/INT hariçi kesme oluşmadğınıda

TMR0IF ( The TMR0 Overflow Interrupt Flag bit )

1 = Timer0'da zaman aşımı var ( 255'den 0'a geçiş durumu )

0 = Timer0'da zaman aşımı yok

RBIE ( The Port Change Interrupt Enable bit )

1 = PORTB'deki RB4 ~ RB7 portlarındaki kesmeyi aktif etme

0 = PORTB'deki RB4 ~ RB7 portlarındaki kesmeyi devre dışı bırakma

INTE ( The RB0/INT External interrupt Enable bit )

1 = RB0/INT kesmesini aktif etme

0 = RB0/INT kesmesini devre dışı bırakma

TMR0IE ( The TMR0 Overflow Interrupt Enable bit )

1 = Timer0 kesmesini aktif etme

0 = Timer0 kesmesini devre dışı bırakma

PEIE ( Peripheral Interrupt Enable bit )

1 = Tüm çevresel kesmeleri aktif etme

0 = Tüm çevresel kesmeleri devre dışı bırakma

GIE ( The Global Interrupt Enable bit )

1 = Tüm kesmeleri aktif etme

0 = Tüm kesmeleri devre dışı bırakma

Girl Eating Pizza

PIC Assembly programlama dilinde, timer2 kullanarak PORB bağlı ledleri yakıp söndüren uygulaması yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

RC2 ve RC1 pinlerinden elde edeceğiniz PWM sinyallerini kullanarak bir DC motorun hız ayarını ve bir led in ışık şiddetini değiştiren uuygulama yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

16 LDCnin ilk satırında 0-200 arası 0.5 saniyede bir artarak sayan ve ikinci satırda başlangıç değeri 100 olan ve butonlarla arttırılıp azaltılan uygulama yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

Joystick çalışma mantığına uyarak, ayarlı direnç ile joystick'in X yönündeki okuduğumuz analoğ değerini onluk tabanda ledlerde gösteren uygulamadır.

Girl Eating Pizza

Kendi yaptığımız pull-up tuş taşımı ( keypad ) ile tuş kontrolü yapan uygulaması yapılmıştır. Bastığımız tuşa karşıklık ikilik tabandaki karşılığını PORTC göstermektedir.

Girl Eating Pizza

Decoder ile 0-1000 arası sayıları artan bir şekilde led'de gösterme işlemini yapan uygulama yapılmıştır. PORB ve PORTD'nin bütün pinleri çıkış yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

PORTBde soldan sağa, sağdan sola ledlerin yanıp sönmesini sağlayan uygulama yapılmıştır. PORTBnin bütün pinleri çıkış yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

SWAPF komutunu kullanmadan SWAPlama işlemi yapan uygulama yapılmıştır.

Girl Eating Pizza

Deney seti üzerinde bulunan 2 adet ortak katotlu 7-segment display de dijital bir saatin saniye kısmını gerçekleştiren pic assembly uygulaması yapılmıştır.