PIC Assembly INTCON Register

Tanım;

  • Bu kaydedici üzerinden 3 kesme kontrol edilir.
  • Timer0 kesmesi, RB0 kesmesi, RBCHANGE kesmesi yani RB4, RB5, RB6 VE RB7 pinlerinden gelen kesmeler


INTCON REGİSTER

7. Bit6.Bit5. Bit4. Bit3. Bit2. Bit1. Bit0. Bit
GIEPEIETMR0IEINTERBIETMR0IFINTFRBIF


RBIF ( The Port Change Interrupt Flag bit )

1 = PORTB'deki RB4 ~ RB7 portlarında durum değişikliği var

0 = RB4 ~ RB7 portlarında durum değişikliği yok

INTF ( The RB0/INT External Interrupt Flag bit )

1 = RBO/INT hariçi kesme oluştuğunda

0 = RBO/INT hariçi kesme oluşmadğınıda

TMR0IF ( The TMR0 Overflow Interrupt Flag bit )

1 = Timer0'da zaman aşımı var ( 255'den 0'a geçiş durumu )

0 = Timer0'da zaman aşımı yok

RBIE ( The Port Change Interrupt Enable bit )

1 = PORTB'deki RB4 ~ RB7 portlarındaki kesmeyi aktif etme

0 = PORTB'deki RB4 ~ RB7 portlarındaki kesmeyi devre dışı bırakma

INTE ( The RB0/INT External interrupt Enable bit )

1 = RB0/INT kesmesini aktif etme

0 = RB0/INT kesmesini devre dışı bırakma

TMR0IE ( The TMR0 Overflow Interrupt Enable bit )

1 = Timer0 kesmesini aktif etme

0 = Timer0 kesmesini devre dışı bırakma

PEIE ( Peripheral Interrupt Enable bit )

1 = Tüm çevresel kesmeleri aktif etme

0 = Tüm çevresel kesmeleri devre dışı bırakma

GIE ( The Global Interrupt Enable bit )

1 = Tüm kesmeleri aktif etme

0 = Tüm kesmeleri devre dışı bırakma