PIC Assembly INCFSZ

Tanım

  • DECFSZ ( Increment f, Skip if zero ) komutu, f saklayıcının içeriğini 1 arttırır.
  • Eğer saklayıcının değeri 0 ise 2 alt satırdaki komuta atla, aksi taktirde bir alt komuta atlar.


Yazım kuralı

INCFSZ f,d

f : f saklayıcısının adresi yani, File registerleri arasında bulunduğu konumun adresdir.

d : Eğer 0 ise W saklayıcısına, 1 ise f saklayıcısına yerleştirilir.


Örnek

W saklayıcısının değeri

00000000

Adres 0x20'deki saklayıcısının değeri

11111110

Kod

DONGU
ADDLW .1
INCFSZ 0x20,1
GOTO DONGU
END

Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

00000001

Kod çalıştırıldıktan sonra adres 0x20'deki saklayıcının değeri

00000000