PIC Assembly DECF

Tanım

  • DECF ( Decrement f ) komutu, f saklayıcısının içerisindeki sayıyı "1" çıkartır.
  • Eğer f saklayıcısının içerisindeki değer 0 ise, çıkarma sonucu 255 olur. ( 8 bitlik saklayıcı )


Yazım kuralı

DECF f,d

f : f saklayıcısının adresi yani, File registerleri arasında bulunduğu konumun adresdir.

d : Eğer 0 ise W saklayıcısına, 1 ise f saklayıcısına yerleştirilir.


Örnek

Adres 0x20'deki saklayıcının değeri

00000001


Kod

DECF 0x20,1


Kod çalıştırıldıktan sonra adres 0x20'deki saklayıcının değeri

00000000