PIC Assembly CALL

Tanım

  • CALL ( Call subroutine ) komutu, adresini verdiğimiz alt programa dallanır.
  • Alt programda bütün komutları çalıştırdıktan sonra kaldığı yere geri döner.
  • CALL ile çağırdığımız alt programda RETURN komutu bulunmalıdır, aksi taktirde geri dönme işlemi olmayıp alt program bitse dahi aşağıdaki komutları çalıştırmaya devam eder.


Yazım kuralı

CALL k

k : Dallanılacak alt programın adresi


Örnek

W saklayıcısının değeri

00000000

Kod

CALL altprogram
END

altprogram
MOVLW .1
RETURN

Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

00000001