PIC Assembly BTFSS

Tanım

  • BTFSS ( Bit Test f, Skip if Set ) komutu, bit kontrol etmek için kullanılır.
  • Eğer kontrol edilen bit 0 ise 2 alt satırdaki komuta atla, aksi taktirde bir alt komuta atlar.


Yazım kuralı

BTFSS f,b

f : f saklayıcısının adresi yani, File registerleri arasında bulunduğu konumun adresdir.

b : f saklayıcısı içerisindeki bit pozisyonu


Örnek

W saklayıcısının değeri

00000000

Adres 0x20'deki saklayıcısının değeri

00000000

Kod

BTFSS 0x20,0
GOTO ADRES1
GOTO ADRES2

ADRES1
MOVLW B'00000001'
END

ADRES2
MOVLW B'00000010'
END

Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

00000001

Kod çalıştırıldıktan sonra adres 0x20'deki saklayıcının değeri

00000000