PIC Assembly ANDLW

Tanım

  • ANDLW ( AND Literal with W ) komutu, verilen sabit ( k ) değerinden W saklayıcısını AND'leme işlemini yapar.
  • İşlem sonuçu W saklayacısına yerleştirilir.
  • k (sabit) değeri binary tabanında, 0 ile 255 arasında olmalıdır.


Yazım kuralı

ANDLW k

k : W saklayıcısı ile AND'leme yapılacak sabit sayı değeridir.


Örnek

W saklayıcısının değeri

00001111

Kod

ANDLW B'00001100'

Kod çalıştırıldıktan sonra W saklayıcının değeri

00001100